Dorpsraad ZettenHemmen

De dorpsraad behartigt het collectieve belang van de inwoners van Zetten en Hemmen. Zij treedt op als intermediair tussen hen en de gemeente of andere publieke instanties. Op basis van ervaringen van bewoners geven wij adviezen, met als doel de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Anderzijds communiceren wij gemeentelijk beleid aan de inwoners.

De dorpsraad signaleert, adviseert, participeert, communiceert en vertegenwoordigt dus naar twee kanten: het publieke bestuur en de inwoners. Daarvoor heeft zij het recht van informatie, overleg en advies als het gaat om bestuurlijke zaken die rechtstreekse gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het dorp. Daarnaast worden de vijf eerder genoemde instrumenten ingezet om de betrokkenheid bij het bestuur en de saamhorigheid in het dorp te bevorderen.