De werkgroep Wanmolen

De werkgroep Wanmolen heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor behoud van de huidige drie zaaldelen en uitbreiding van het zorgcentrum. Wat betreft de sport hebben Xanthos (volleybal), Excelsior (gymnastiek) en BC Zetten (badminton) samen opgetrokken. De clubs wijzen op het feit dat de bouw gericht moet zijn op de toekomst (er wordt uitgegaan van 40 jaar) en dat een relatief kleine verhoging van het budget ervoor zorgt dat ook de toekomst van de clubs veiliggesteld wordt. Wat betreft het zorgcentrum gingen de besluiten uit 2018 uit van een klein centrum. Het nieuwe voorstel gaat uit van een groter zorgcentrum, waarin de apotheek, het huisartsencentrum en fysiotherapie zouden passen.

Het duurt nog even voor de nieuwe Wanmolen er staat. De bouw zou eind 2022 kunnen beginnen. De werkgroep Wanmolen werkt nauw samen met een Initiatiefgroep (betrokken bewoners en sportclubs) en Zicht op Zetten.