Zicht op Zetten

Als burgerinitiatief is Zicht op Zetten (ZoZ) ontstaan: een groep inwoners uit Zetten die samen na willen denken over de toekomst van Zetten. Hoe ziet Zetten er nu uit en hoe is dat in 2025?

Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen INTERREG project Krachtige Kernen (KRAKE) zijn wij voortvarend van start gegaan. Allereerst met het vaststellen van een gemeenschappelijk motto “Zetten 2025: levendig, verbonden en duurzaam”.

Ons plan:

  • Ons hard maken voor een levendig, verbonden en duurzaam Zetten, voor nu en in de toekomst.
  • Ideeën van Zettenaren samenbrengen, in een visie op papier zetten en via de dorpsraad aanbieden aan de Gemeente Overbetuwe.
  • Zelf oppakken wat we als inwoner of organisatie in Zetten kunnen doen.
  • Middels de visie en ideeën van de Zettenaren invloed uitoefenen op gemeentelijke plannen rondom Zetten. De gemeente steunt het initiatief en we pakken deze steun met beide handen aan.
  • Zorgdragen voor naleving van de opgestelde ideeën door de gemeente, al dan niet in onderliggende werkgroepen.

Welke wensen en ideeën heeft u voor de toekomst van Zetten? Bij welke beslissingen wilt u betrokken zijn? Waar zou u zelf mee aan de slag willen? Daarover gaan we graag met u in gesprek!

U kunt contact opnemen met Zicht Op Zetten via zichtopzetten@gmail.com

Om dit te bereiken is er gebrainstormd over het dorpshart, wonen & werken, cultuur & recreatie, en zorg & onderwijs met diverse groepen en bewoners in Zetten. Na veel overleg zijn de eerste ideeën en ambities geschetst en is het nu tijd om onze visie te toetsen bij zoveel mogelijk (andere) inwoners, groepen en organisaties in Zetten. Wij willen namelijk dat deze visie iets van alle Zettenaren is. Alleen samen kunnen wij de toekomst van Zetten bepalen. Wij gaan daarom vanaf juni op bezoek bij verschillende (groepen) Zettenaren. Na de zomervakantie lanceren wij nog verschillende mogelijkheden voor de inwoners van Zetten om individueel hun mening en ideeën bij ons kwijt te kunnen. Wij verwachten medio oktober een presentatie te houden met het eindresultaat. Een eerste conceptversie van het visiedocument vindt u hier.